Polje sa listom vrednosti

Opis:

Izbor između ponuđenih elemenata sa liste

Uputstvo: