Može na Vašem računaru

Opis:

Ako korisnik nema pristup internetu ili iz drugih razloga ne želi da čuva podatke na javnom servisu.

Uputstvo: