Odobrenje kupcu

Opis:

Ispravka novčane naknade obračunate računom

Parametri:

Kupac, Referent, Datum dokumenta, Datum prometa dobara, Datum dospeća, Pozicije: Naziv, Količina i Cena

Uputstvo: