Nalog za otpremu

Opis:

Nalog magacioneru za utovar robe

Parametri:

Kupac, Referent, Datum dokumenta, Datum isporuke, Pozicije: Naziv, Količina i Cena

Uputstvo: