Ponuda

Opis:

Upoznavanje kupca sa cenom i uslovima isporuke artikala

Parametri:

Kupac, Referent, Datum dokumenta, Datum isporuke, Pozicije: Naziv, Količina i Cena

Uputstvo: