Otpremnica

Opis:

Dokument koji prati isporuku artikala

Parametri:

Kupac, Izlazno skladište, Magacioner, Datum dokumenta, Datum prometa dobara, Pozicije: Naziv, Količina

Uputstvo: