Prijem količinski

Opis:

Prijem artikala od isporučioca u skladište

Parametri:

Dobavljač, Ulazno skladište, Magacioner, Datum prijema, Pozicije: Naziv i Količina

Uputstvo: