Narudžbenica

Opis:

Eksterni zahtev dobavljaču dobavljaču isporuči robu ponudu

Parametri:

Dobavljač, Referent, Datum dokumenta, Datum prijema, Pozicije: Naziv i Količina

Uputstvo: