Upit dobavljaču

Opis:

Eksterni zahtev dobavljaču da napravi ponudu

Parametri:

Dobavljač, Referent, Datum dokumenta, Datum prijema, Pozicije: Naziv i Količina

Uputstvo: