Otvaranje naloga

Opis:

Cilj registracije je otvaranje naloga kome se pridružuju privilegije pristupa i prikupljeni podaci

Parametri:

Poslovno ime, Administator Ime i Prezime, Lozinka

Uputstvo:

    Pre nego pristupite otvaranju naloga potrebno je da znate da osobu koja otvara nalog smatramo administratorom naloga. Ovoj osobi će biti dodeljena mogućnost uređenja osnovnih podataka i privilegija naloga.

    Da bi ste otvorili nalog potrebno je da sledite sledeće korake:

  1. Klikom na taster 'Poenta', koji se nalazi u gornjem levom uglu ekrana, aktivirate prozor za prijavljivanje.
  2. Izborom opcije 'Otvaranje naloga', između tri opcije u dnu prozora, aktivirate prozor za otvaranje naloga.
  3. U polje 'Poslovno ime' unesite naziv pod kojim je Vaša radnja odnosno preduzeće registrovana u agenciji za privredne registre. U polja 'Administrator: Ime i Prezime' unesite Vaše odnosno ime i prezime osobe koja će biti odgovorna za administriranje naloga. U polja 'Lozinka' i 'Potvrda lozinke' ukucajte šifru koja će ostati poznata samo Vama. Zapamtite predhodne podatke jer ćete ih nadalje koristiti za pristupanje Vašem nalogu.
  4. Izborom opcije 'Potvrdi', između dve opcije u dnu prozora, aktivirate Vaš nalog i prijavljujete se na njega. Vašem nalogu se dodeljuje licenca 'Registrovani gost'. Program obaveštava porukom da je korisnik uspešno registrovan kao administrator naloga.
  5. Potvrdom poruke aktivirate glavni meni koji obezbeđuje pristupanje privilegijama propisanim Vašom licencom.