Registracija

Opis:

Identifikacija

Parametri:

Poslovno ime, Ulica i broj, Pošta, Matični broj, Poreski broj, PDV, Logo, Računi, Telefonski brojevi, Faks brojevi, Elektronske adrese, Web adrese

Uputstvo: