Evidencija osoba

Opis:

Evidencija osoba koje učestvuju u obavljanju poslovnih procesa

Parametri:

Ime, Prezime, Srednje ime, Neaktivan, Datum rođenja, JMBG, Ulica i broj, Pošta, Telefonski brojevi, Elekstronske adrese

Uputstvo: