Evidencija država

Opis:

Evidencija država koje učestvuju u poslvonim procesima

Parametri:

Naziv države, Oznaka države

Uputstvo: