Evidencija poslovnih partnera

Opis:

Evidencija poslovnih partnera koji učestvuju u poslovnim procesima

Parametri:

Naziv, Oznaka, Neaktivan, Valuta, Ulica i broj, Pošta, Matični broj, Poreski broj, Računi, Telefonski brojevi, Faks brojevi, Email adrese, Web adrese

Uputstvo: