Evidencija mernih jedinica

Opis:

Evidencija mernih jedinica za kvantifikovanje podataka

Parametri:

Naziv merne jedinice, Oznaka merne jedinice

Uputstvo: