Evidencija artikala

Opis:

Evidencija robe i usluga koji su predmet poslovanja

Parametri:

Naziv artikla, Oznaka artikla, Merna jedinica, Poreska tarifa, Neaktivan artikal, Ulica i broj, Pošta, Matični broj, Poreski broj, Računi, Telefonski brojevi, Faks brojevi, Email adrese, Web adrese

Uputstvo: