Umetanje novog reda

Opis:

Umetanje reda u tabelu

Uputstvo:

    Da bi ste umetnuli novi red, ako je to u tabeli dozvoljeno, sledite sledeće korake:

  1. Dovedite fokus u red ispod koga želite da umetnete novi red.
  2. Kliknite na alat 'Umetni' koji se nalazi u kontejneru sa alatima u gornjem delu prozora.
  3. Novi red će u formi biti dodat na željeno mesto ali će u bazi podataka biti dodat na kraju tabele.