dr Marko Kovandžić

Inženjer mehatronike i upravljanja


Konkurentan inženjer sa akademskim znanjem i praktičnim iskustvom u projektovanju, instalaciji i održavanju industrijskih sistema koji integrišu ljude, tehnologiju, materijale i informacije. Specijalizovan za pokretanje novih kompanija.

Tražim odgovarajuću inženjersku poziciju u perspektivnoj kompaniji. Spreman na preseljenje.

Curriculum vitae

Detaljno

Obrazovanje

UNIVERZITET

U NIŠU, SERBIJA

Program studija:

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

Modul:

MEHATRONIKA I UPRAVLJANJE

MAŠINSKI

FAKULTET

Doktorska disertacija

OPTIMALNO PREPOZNAVANJE I LOKALIZACIJA IZVORA ZVUKA PRIMENOM METODA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE


Predmet disertacije je prepoznavanje i lociranje akustičnog izvora, u realnim uslovima, pomoću algoritama veštačke inteligencije. Ključni naučni cilj je razvoj optimalnog postupka opservacije akustičnih objekata uz pomoć veštačkih neuronskih mreža zbog njihove ekstremno velike operativne brzine. On treba da omogući implementaciju hibridnog sistema za akustičnu opservaciju, koji će biti u mogućnosti da prepoznaje zvučni izvor i prostorno ga locira u prisustvu poremećaja. Za obučavanje i verifikaciju mreža upotrebljeni su rezultati dva odvojena eksperimenta a za optimizaciju signala, u cilju povećanja robusnosti, primenjen je genetski algoritam. Rezultati naučnog istraživanja predstavljaju proširenje postojećih saznanja od značaja za dalji razvoj akustične opservacije.... More
Objavljeni radoviNEAR FIELD ACOUSTIC LOCALIZATION UNDER UNFAVORABLE CONDITIONS USING FEEDFORWARD NEURAL NETWORK FOR PROCESSING TIME DIFFERENCE OF ARRIVAL


Koautori: prof. dr Vlastimir Nikolic, Abdulathim Al-Noori, dr Ivan Ciric, dr Milos Simonovic

The paper investigates the performance of neural networks in modelling a hyperbolic positioning problem using a feedforward neural network as a representative. For experimental purposes, more than 2000 sound files were recorded by 8 spatially disposed microphones, for as many arbitrarily chosen acoustic source positions. The performance was examined in terms of different acoustic sensors setups, network configurations and training parameters. The experiment provided useful guidelines for the practical implementation of feedforward neural networks in the near-field acoustic localization... More


Izdavač: ELSEVIER, Expert Systems with ApplicationsIMPROVING BLACK WELDED TUBE CLASSIFICATION PROCESS BY TRIZ METHOD
Koautor: dr Aleksandar MiltenovicThis paper presents application of TRIZ method in improving the process of black welded tubes classification. At the moment the process of classification is performed by human operator so efficiency of classification depends of his working shape and concentration. Using innovative principles of TRIZ, on the basis of noticed technical contradictions several actions are performed in order to facilitate classification process, reduce working fatigue and consequently save working capabilities of human operator. Final goal is complete automation of black welded tube classification process. MoreIzdavač: Machine Design, Faculty of Technical Sciences Novi Sad

.

Seminarski radoviSIMULACIJA STRUJANJA MAGNETO-HIDRODINAMIČKE PUMPE PRIMENOM KONAČNIH RAZLIKA

Sa razvojem tehnologije mikro-elektro-mehaničkih sistema na tržištu su se pojavili mnogi minijaturni uređaji, koji funkcionišu koristeći principe magnetohidrodinamike i u kombinaciji sa silikonskim čipom grade komplesksne industrijske komponente različitih namena...


Kurs: Strujanje fluida i razmena toplote u mikrooblasti

Mentor: prof. dr Dragisa NikodijevicELEKTROHIDRAULIČNI KORAČNI MOTORElektro hidraulični koračni motor (EHKM) koris
ti električni koračni motor, male snage, za upravljanje velikom snagom koju stvara hidraulični motor. Ovo rešenje odlkuje jednostavno upravljanje i visoka preciznost zbog čega se primenjuju za kontrolu dinamike CNC mašina i robota...


Kurs: Komponente sistema automatskog upravljanja

Mentor: prof. dr Vlastimir NikolicKALMANOV FILTER


Kalmanov filter koristi teoriju predviđanja za ekstrakciju nedostupnih veličina iz zašumljenih ili nekompletnih merenja. Kao optimalni procjenitelj i prediktor nepoznate veličine, Kalmanov filter pronašao je veliku primjenu kod digitalnih izračunavanja u sistemima upravljanja, navigaciji, robotici...Kurs: Stohastičko sistemi automatskog upravljanja

Mentor: prof. dr Vlastimir NikolicNEURAL NETWORKS FOR SYNTHESIS LINEAR FEEDBACK CONTROL SYSTEMS VIA POLE ASSIGMENT

Artificial neural networks involve a network of simple processing elements and these can be easily trained to performing a particular function. Becouse of that neural networks provide an effective on-line dynamic approach for synthesizing linear control systems via pole assignment...


Kurs: Metode naučno-istraživačkog rada.

Mentor: Prof. Dr Ratko PavlovicMODIFIED ZIEGLER–NICHOLS METHOD FOR TUNING A PID CONTROLLER OF BUCK-BOOST CONVERTER

Pulse DC-DC converters operate on a principle of pulse-width modulation (PWM). A switch, used to control current flow from the input to output of electric circuit, is controlled by pulse generator. Within the time between two adjacent pulses, called switching period, the switch is open, at first, and then...


Kurs: Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Mentor: prof. dr Vlastimir NikolicPRIMENA LASERA NA POLJU MIKROELEKTROMEHANIČKIH SISTEMA

Zahvaljujući svojim pozitivnosobinama (veliki intenzitet zračenja, koherentnost spektra, usmerenost) laseri nadmašuju konkurentne tehnologije u proizvodnji mikroelektromehaničkih sistema. U tekstu su nabrojane najznačajnije tehnike primene lasera u ooblasti mikrosistema...Kurs: Primenjena elektronika

Mentor: doc. dr Milos Miloševic

Profesionalno iskustvo

Profesionalno iskustvo

Mei Ta Europe ltd

Proizvodnja automobilskih delova, delova mašina i industrijskih delova...

Sliter
Inženjer ERP aplikacije

Mart 2017 – April 2018

dužnosti:

 • Rukovođenje projektom implementacije ERP-a u internacionalnom trojezičnom(kiesko-englesko-srpksom) okruženju.
 • Kreiranje aplikacijea, kombinovanjem različitih prograskih okruženja i baza podataka, u cilju zadovoljenja poslovnih potreba.
 • Kreiranje parametarskih i ad hok izveštaja primenom različitih razvojnih alata i izvora podataka.
 • Obučavanje i pružanje podrške krajnjim korisnicima u korišćenju poslovnih programa.
 • Podrška rukovodstvu u definisanju poslovnih procesa i standardnih opeartivnih procedura.
 • Učestvovanje u planiranju IT infrastrukture.
 • Kreiranje sigurnosnih kopija podataka.

rezultat:

 • Završena prva faza projekta implementacije ERP sistema u skladu sa standardima kompanije, države, internacionalnim i standardima auto industrije.
 • Interna web aplikacija za upravljanje materijalnim sredstvima i skladištima.
 • Web aplikacija za prikupljanje i obradu projavljenih kandidata.
 • Implementacija i integracija sistema za evidenciju radnog vremena u softwersku infrastrukturu kompanije.
 • Aplikacije za obradu i razmenu podataka između različitih baza podataka.
 • Parametarski izveštaji za potrebe finansija, nabavke, skladišta i službe za zaštitu na radu koji podržavaju lokalizaciju ERP-a.
 • Standardne operatvne procedure za IT.

Atenic commerce doo

Proizvodnja crnih šavnih cevi i profila, čeličnih limova, termička obrada...

Sliter
Sistem administrator, ERP programer

Septembar 2013 – Oktobar 2014

duties:

 • Usaglašavanje analitičkih zahteva menadžmenta i zapošljenih sa operativnim mogućnostima i raspoloživim vremenom.
 • Obnavljanje postojeće IT infrastrukture fabrike, nakon dve godine van funkcije.
 • Instaliranje i konfigurisanje opreme, programskih aplikacija i sertifikovanje.
 • Uspostavljanje privremenih procedura za prikupljanje, obradu, sigurnost i integritet podataka.
 • Obuka korisnika u skladu sa usposatavljenim procedurama.
 • Izrada programskih rutina i dizajniranje formi za unos podataka.
 • Adaptiranje dokumenata i izveštaja u skladu sa korporativnim identitetom novog vlasnika.
 • Nadgledanje funkcionisanja i otklanjanje zastoja u prikupljanju, obradi i prezentaciji podataka.
 • Integracija između ERP rešenja fabrike i sedišta firme u smislu automatske razmene podataka.
 • Autorizacija baze podataka, ERP sistema i pomoćnih aplikacija.
 • Planiranje i uspostavljanje poslovnih procesa i poslovnog sistema kompanije.

rezultat:

Za manje od tri meseca obnovio IT infrastrukturu fabrike i uspostavio privremene administrativne procedure. Prilagodio postojeći ERP sistem potrebama novog vlasnika u vizuelnom i funkcionalnom pogledu. Integrisao ERP sa ERP sistemom u sedištu firme i pomoćnim aplikacijama. Sve vreme obavljao operativne poslove i obuku kadrova.

Utva Silosi ad

Proizvodnja crnih šavnih cevi i profila, limova, silosa i opreme...

Rasecanje
Konsultant za poslovne procese i ERP

Oktobar 2012 – Jun 2013

dužnosti:

 • Procena koliko poslovni sistem i postojeće ERP rešenje odgovaraju potrebama korisnika.
 • Ocena IT infrastrukture, poslovnog sistema i tekuće politike u pogledu korporativnih standarda.
 • Revizija procesa koji se odnose na obradu podataka, sigurnost i instrukcije za programiranje.
 • Davanje predloga za unapređenje poslovnih procesa i poslovnog sistema kompanije.
 • Procena uticaja promene poslovnih procesa uključujući i uvođenje novog ERP sistema.

 • Dokumentovanje zahteva, obima, ciljeva i utvrđivanje strategije za uvođenje novog ERP sistema.
 • Organizovanje neposredne komunikacije između zainteresovanih strana.
 • Testiranje različitih ERP rešenja u cilju izbora onog koje najbolje odgovara poslovnim potrebama kompanije.
 • Pružanje konsultacija višem menadžmentu na osnovu profesionalnog iskustva i rezultata posmatranja.

rezultat:

Značajno unapređenje IT infrastrukture i predlog za unapređenje poslovnih procesa i poslovnog sistema. Završetak pregovora za uvođenje novog ERP rešenja. Izrada nekoliko web aplikacija, u nedostaktu bilo kakve licence za programiranje, u cilju zadovoljenja tekućih potreba.

Programer baze podataka i ERP aplikacije aplikacije

November 2011 – Septembar 2012

dužnosti:

 • Objedinjavanje analitičkih zahteva poslovnih lidera, poslovnih jedinica i IT službe.
 • Kreiranje i upravljanje modelima podataka u skladu sa potrebama kompanije.
 • Implementacija modela podataka, kreiranje i održavanje baze podataka.
 • Kreiranje formi za unos podataka i navigacionih šema.
 • Kreiranje dokumenata i izveštaja, podrška softweru za izveštavanje.
 • Uspostavljanje poslovne politike i procedura koji se odnose na sigurnost i integritet podataka.

 • Komunikacija sa zainteresovanim stranama radi definisanja potreba kompanije.
 • Nadgledanje i limitiranje pristupa bazi podataka uskladu sa potrebama i ovlašćenjima.
 • Kontrolisanje prikupljanja podataka, pojave grešaka i preduzimanje mera u cilju prevencije grešaka.
 • Nadgledanje protoka informacija između službi primenom relacione baze podataka.
 • Procena podataka u cilju obezbeđenja njihove tačnosti i eliminisanje ponavljanja.
 • Podrška istraživačkim timovima i upravi kompanije u smislu obezbeđenja podataka i izveštaja.
 • Podrška i instaliranje aplikacija i operativnih sistema uključujući sertifikaciju softwera.
 • Procena, nadgledanje i poboljšanje programskih sistema neophodnih za funkcionisanje ERP sistema.
 • Potpuna integracija ostalih programa sa ERP sistemom.
 • Analiza, dizajn, razvoj i testiranje različitih programskih sistema i njihovo dokumentovanje.
 • Obezbeđenje ispravnog funkcionisanja, potreban kapacitet i replikacije baze podataka.

rezultat:

Potpuno sam i veoma urgentno identifikovao analitičke potrebe, kreirao modele podataka, dizajnirao forme, navigacione šeme, dokumente i izveštaje i instalirao aplikacije za podšku ERP sistemu, sve u cilju obezbeđenja početka proizvodnje na izdvojenoj lokaciji. Rezvio nekoliko aplikacija različitih namena (izvoz podataka u drugi ERP sistem u sedištu kompanije, planiranje proizvodnje, optimizacija potrošnje materijala...).

Alpos dd

Proizvodnja crnih šavnih cevi i profila

Zavarivanje
IT menadžer

Oktobar 2005 – Oktobar 2011

dužnosti:

 • Kreiranje, upravljanje i sprovođenje planova koji podržavaju organizacione IT potrebe.
 • Komuniciranje sa dobavljačima, upravom, ostalim službama i krajnjim korisnicima radi definisanja operativnih procedura i određivanja ciljeva.
 • Koridiniranje sredstvima, uspostavljanje rokove, dodeljivanje odgovornosti, praćenje napredka i izrada periodičnih izveštaje za upravu.
 • Usklađivanje hardwera, softvera i pomoćnih uređaja sa potrebama organizacije.
 • Razmatranje različitih ERP predloga radi određivanja troškova, dinamike, sredstava, osoblja i ciljeva.

 • Učestvovanje u pregovorima i implementaciji ERP sistema u ulozi projekt menadžera.
 • Integrisanje ERP sistema sa ostalim aplikacijama i operativnim sistemima.
 • Nadgledanje funkcionisanja ERP sistema, otklanjanje zastoja i predlaganje poboljšanja.
 • Razvijanje novih formi za unos podataka i navigacionih šema, radi poboljšanja performansi ERP sistema.
 • Implementacija modela podataka, dizajniranje, kontrolisanje pristupa i održavanje baze podataka.
 • Nadgledanje prikupljanja podataka i protoka informacija između službi.
 • Procena podataka radi obezbeđenja njihove tečnosti i eliminisanja ponavljanja.
 • Otklanjanje zastoja u vezi sa bazom podataka, obezbeđenje kapaciteta, replikacije i distribucije.
 • Održavanje poslovne politike i procedura za osiguranje sigurnosti i integriteta podataka.
 • Šifriranje, testiranje, popravljanje i instalacija ostalih aplikacija i operativnih sistema.
 • Dizajniranje i dokumentovanje izveštaja i podrška izveštavanju.
 • Kreiranje tehničkih prezentacija i reklamnog materijala u skladu sa korporativnim vizuelnim identitetom.

rezultat:

Zajedno sa saradnicima, kompletno implementirao novi ERP sistem. U sradnji sa poslovnim jedinicama razvio stotine aplikacija, rutina baze podataka i dizajnirao isto toliko formi, navigacionih šema i izveštaja. Rezultat je bio značajno smanjenje broja administrativnih radnika i broja grešaga što je uticalo na povećanje produktivnosti.

Inženjer prodaje

Oktobar 2004 – Septembar 2005

dužnosti:

 • Traženje novih klijenata na stranom tržištu.
 • Uveravanje klijenata da proizvodi zadovoljavaju njihove potrebe u pogledu kvaliteta, cene i isporuke.
 • Razvijanje dugotrajnih poslovnih veza sa klijentima upravlljanjem i interpretacijom njihovih zahteva.
 • Pregovaranje o uslovima prodaje tako da usklade potrebe klijenata i kompanije.
 • Praćanje i administriranje narudžbina i obaveza klijenata.
 • Pružanje tehnička podrška i informacija o proizvodu pre i nakon isporuke.
 • Izrada tehničkih prezentacija, dizajniranje kataloga proizvoda i ostalog reklamnog materijala.
 • Učestvovanje u reklamnim aktivnostima prisustvovanjem na prodajnim sajmovima i konferencijama.
 • Konsultacije sa ostalim članovima službe prodaje i tehničkim ekspertima.
 • Izrada izveštaja o prodaji.

rezultat:

Razvio stalnu poslovnu vezu sa nekoliko klijenata iz različitih Evropskih zemalja. Pripremao tehničke prezenzacije, dizajnirao kataloge proizvoda i ostali reklamni materijal. Razvio novu programsku aplikaciju namenjenu podršci i evidenciji prodaje.

Samostalno

Radi, neprestano, od završetka srednje škole. Zbog ekstremno teških i nepredvidivih uslova koji vladaju u Srbiji nije uvek imao stalan posao ali samostalno obavljao puno različitih poslova:

Bilbordi
Metalne konstrukcije

Projektovao, dokumentovao i nadgledao izgradnju više metalnih konstrukcija (uglavnom bilborda, proizvodnih hala i stepeništa). Projektovao i dokumentovao nekoliko sportskih sprava i nadgledao njihovu proizvodnju. Takođe projektovao i dokumentovao delove sportske opreme.


Voz
Grafički dizajn

Dozajnirao vizuelni identitet nekoliko kompanija, ukrasio nebrojeno izloga, vozila, reklamnih tabli, naslikao stotine murala, dizajnirao reklamni materijal, radio pripremu za štampu, nekoliko kipova, čak i jedan voz.

Pomoćnik stečajnog upravnika

Zajedno sa bivšim šefom računovodstva kompanije u bankrotstvu učestvovao u pripremanju stečajne dokumentacije. Rezultat je bio verovatno jedan od najbrže okončanih stečajnih postupaka u istoriji moderne Srbije. Proces proizvodnje je obnovljen posle dva meseca.

Predavanje

Za vreme studiranja, neprekidno predaje mlađim studentima matematiku i mehaniku da bi pokrio sopstvene troškove. Od 2010. povremeno predaje grupi Iračkih studenata koji pohađaju doktorske studije, numeričku analizu, matiematičku optimizaciju, programiranje, metode naučno-istraživačkog rada itd.

Programiranje

Izradio mnoštvo programa različitih namena uz pomoć različitih programskih tehnika. Od toga nekoliko poslovnih programa, isto toliko za vođenje različitih evidencija i statistike, za evidentiranje prisustva na poslu, web aplikacije i prezentacije, programi za matematička izračunavanja i simulacije, PLC i SCADA programi, jedan kviz, softver za programirano učenje, itd.

Prevođenje

Preveo sa engleskog na srpski i obrnuto stotine poslovnih dokumenata, naučnih radova, korisničkih uputstava, itd. Takođe preveo tekst najpoznatijeg slovenačkog informacionog sistema na srpski.

Rad na računaru

Rad na računaru

CAD

Matlab

Web

CorelDraw

PhotoShop

Kontakt

Kontaktiraj me

LOCIRAJ ME

Vojvode Mišića 5
18220 Aleksinac, Serbia

Kontakt

E-mail: marko.kovandzic@gmail.com

Telefon: +381 63 860 80 72